Associazione Italo Polacca di Genova — Sito Ufficiale
Archive for the "Uncategorized" Category

70° Anniversario della Battaglia di Monte Cassino – 70. Rocznica Bitwy pod Monte Cassino

Il 17 e 18 Maggio 2014 numerosi rappresentanti dell’Associazione Italo-Polacca di Genova insieme al Console Onorario della Repubblica Polacca di Genova, dott. Giuseppe Tarò, hanno partecipato presso il Cimitero Militare di Monte Cassino alle celebrazioni del 70° Anniversario della Battaglia.

17 i 18 maja 2014r. duża grupa przedstawicieli Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Genui wraz z Konsulem Honorowym RP w Genui, dott. Giuseppe Tarò, uczestniczyła na Polskim Cmentarzu Wojskowym na Monte Cassino w uroczystościach upamiętniających 70. Rocznicę Bitwy.

Incontro culturale a Palazzo Tursi – Spotkanie kulturalne w Palazzo Tursi

Il 13 Maggio 2014 a Palazzo Tursi a Genova si è svolto un incontro commemorativo del 70° anniversario della battaglia di Monte Cassino, durante il quale è stato presentato il libro ” Gli Eroi di Montecassino” con la partecipazione dell’autore Luciano Garibaldi. Sono intervenuti l’Assessore della Cultura del Comune di Genova, Pino Boero, e il Console Onorario di Polonia, dott. Giuseppe Tarò. L’evento di grande importanza è stato riportato su “Il Secolo XIX”.

13 maja 2014r. w Palazzo Tursi w Genui odbyło się spotkanie upamiętniające 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, podczas którego zaprezentowano książkę”Bohaterowie z Montecassino” z udziałem autora Luciano Garibaldi. Wzięli również udział Asesor Kultury Urzędu Miasta Genui, Pino Boero, oraz Konsul Honorowy RP, dr Giuseppe Tarò. Było to wydarzenie wielkiej wagi, o którym poinformowała gazeta “Il Secolo XIX”.

Benedizione Paquale 2014 – Święconka

Sabato 19 Aprile 2014 presso l’Oratorio di San Filippo Neri si è svolta la tradizionale Benedizione Pasquale delle vivande ufficializzata da Padre
Stanisław Morawski.

W Wielką Sobotę 19 kwietnia 2014 w Oratorium Św. Filipa eri odbyła się tradycyjna Święconka, potrawy wielkanocne poświęcił Ojciec
Stanisław Morawski.

Assemblea 2014 – Walne Zebranie

Il 13 Aprile 2014 presso la Chiesa di San Filippo Neri Padre Stanisław Morawski ha celebrato la Santa Messa benedicendo le Palme, successivamente si è svolta l’Assemblea annuale dell’Associazione Italo-Polacca di Genova. All’Assemblea era presente la scrittrice Janina Maciaszek-Levratto, nostra Socia, la quale nel 1944 ha partecipato all’Insurrezione di Varsavia. I bambini hanno colorato le uova e sono stati premiati con uova di cioccolato.

13 kwietnia 2014r. w Kościele Św. Filipa Neri Ojciec Stanisław Morawski odprawił Mszę św. i poświęcił Palmy, a następnie odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Genui. W zebraniu uczestniczyła pisarka Janina Maciaszek-Levratto, uczestniczka Powstania Warszawskiego i nasza członkini. Podczas zebrania dzieci kolorowały jajka, a w nagrodę otrzymały jajka czekoladowe.

 

Festa di Natale 2013 – Boże Narodzenie

15 Dicembre 2013 si è svolta la Festa di Natale presso il ristorante “Tristano & Isotta” , i partecipanti si sono scambiati gli Auguri con l’Ostia e per la gioia dei bambini è arrivato Babbo Natale colmo di doni.  La festa è stata preceduta dalla Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Filippo Neri da Padre Stanisław Morawski.

15 grudnia 2013 odbyło się coroczne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia w restauracji “Tristano & Isotta” , uczestnicy składali sobie życzenia dzieląc się Opłatkiem, a dzieci bardzo się ucieszyły z wizyty bogatego Gwiazdora. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez Ojca Stanisława Morawskiego w Kościele  Św. Filipa Neri.

Gita Primaverile – Majówka

Il primo Maggio 2013 abbiamo fatto una bella gita in località Sasso presso la casa dei nostri Soci Cittadini Antonio e Chrószcz Agnieszka.

Pierwszego Maja 2013 byliśmy w miejscowości Sasso na pięknej Majówce zorganizowanej u naszych członków  Cittadini Antonio i Chrószcz Agnieszka.

Benedizione Pasquale – Święconka

 

Sabato 30 Marzo 2013 presso l’Oratorio di San Filippo si è svolta la tradizionale Benedizione Pasquale delle vivande celebrata da Padre Stanisław Morawski.

W Wielką Sobotę 30 marca 2013 w Oratorium Św. Filipa odbyła się tradycyjna Świenconka celebrowana przez Ojca Stanisława Morawskiego.

 

Assemblea 2013 – Walne Zebranie

Domenica 24 Marzo 2013 presso la Chiesa di San Filippo si è svolta l’Assemblea annuale dell’Associazione Italo-Polacca di Genova preceduta dalla Santa Messa celebrata dal nostro amato Padre Stanisław Morawski. Durante lo svolgimento dell’Assemblea i bambini hanno colorato le uova secondo la tradizione Polacca e sono stati premiati con uovo di cioccolato.

W niedzielę 24 marca 2013 w Kościele Św. Filipa odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Genui, które zostało poprzedzone Mszą Św. odprawioną przez naszego kochanego Ojca Stanisława Morawskiego. Podczas Walnego Zebrania dzieci kolorowały jajka według polskiej tradycji i zostały nagrodzone jajkiem z czekolady.

IMG_0127 pasqua 1IMG_0131IMG_0125pasqua4pasqua 2

 

Concerto in ricordo di Witold Lutosławski

Il Parlamento Polacco ha proclamato l’anno 2013 – Anno di Witold Lutosławski. Il 3 Marzo 2013 l’Associazione Italo-Polacca di Genova ha organizzato presso l’Istituto David Chiossone “Auditorium Giuseppe Verdi” a Genova il concerto per pianoforte eseguito da un bravissimo pianista polacco  Andrzej  Ślązak in occasione del centenario della nascita del compositore polacco Witold Lutosławski. In seguito il giovanissimo Valentino (nipote di una nostra Socia Ewa Borkowska), accompagnato al pianoforte dal padre Nicola Ferrari, ha suonato con il violino la musica di Lutosławski. Successivamente  il signor Ferrari ci ha illustrato, suscitando grande interesse nel pubblico, la vena musicale del grande compositore polacco.

Ci ha onorato con la Sua presenza il Console Onorario della Repubblica di Polonia, dott. Giuseppe Tarò con la Consorte. E’ stato un evento di enorme importanza e grande fascino, segnalato persino dal quotidiano “Il Secolo XIX”.

Concerto dedicato a Witold Lutosławski

Domenica 3 Marzo 2013 alle ore 16.00 presso l’Istituto David Chiossone ”Auditorium Giuseppe Verdi” a Genova ( c.so Armellini 11) si svolgerà il Concerto di pianoforte eseguito dal pianista polacco Andrzej Ślązak (con ingresso libero) in occasione del centenario della nascita del compositore polacco Witold Lutosławski. Il Concerto ha il Patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano. Il Parlamento Polacco ha proclamato l’anno 2013 – Anno di Lutosławski.