Associazione Italo Polacca di Genova — Sito Ufficiale
You are here: Posts > Assemblea 2013 - Walne Zebranie

Assemblea 2013 – Walne Zebranie

Domenica 24 Marzo 2013 presso la Chiesa di San Filippo si è svolta l’Assemblea annuale dell’Associazione Italo-Polacca di Genova preceduta dalla Santa Messa celebrata dal nostro amato Padre Stanisław Morawski. Durante lo svolgimento dell’Assemblea i bambini hanno colorato le uova secondo la tradizione Polacca e sono stati premiati con uovo di cioccolato.

W niedzielę 24 marca 2013 w Kościele Św. Filipa odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Genui, które zostało poprzedzone Mszą Św. odprawioną przez naszego kochanego Ojca Stanisława Morawskiego. Podczas Walnego Zebrania dzieci kolorowały jajka według polskiej tradycji i zostały nagrodzone jajkiem z czekolady.

IMG_0127 pasqua 1IMG_0131IMG_0125pasqua4pasqua 2

 

Leave a Reply